JAK VYROBIT INSTALAČNÍ DISK WINDOWS - INFORMAČNÍ STRASTI

Určitě jste ve svém IT životě několikrát narazili na problém, že jste při instalaci operačního systému hledali instalační médium. Ať už z důvodu jazykové mutace, verze a podobně. V tomto článku si ukážeme jak si vytvořit vlastní instalaci, která obsahuje instalace pro které se rozhodneme, že je chceme mít v jednom balíku a stále po ruce. Uvedený postup lze aplikovat na klientské systémy windows Vista a vyšší, serverové systémy windows 2008 a vyšší. Postup je založen na instalačních souborech WIM (windows imaging format). Jako příklad jsem zvolil naprosto různé operační systémy microsoft windows, jak klientské OS tak serverové OS. Použité systémy jsou:

 • Windows 7
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows 2008 R2
 • Windows 2012 R2

OS jsou také použity jak ve verzích x86 tak x64 a v jazykových mutacích CZ a EN. Ohledně jazykových mutací doporučuji u serverových instalací vždy instalovat systém v anglickém jazyce a pro ostatní jazyky používat jazykové balíčky. Vyhneme se tím problémům s odstraňováním potíží jako je například čtení v systémovém logu. U klientských stanic, pokud máme potřebu používat jiné jazyky než češtinu a dovoluje nám to licence daného systému (nejčastěji Enterprise) doporučuji také základní instalaci v AJ a navrch jazykové balíčky. (v dalších článcích bude podrobněji rozebráno jak se pracuje s jazykovými mutacemi). Systémy x86 zde uvádím pouze informativně, neboť v dnešní době počítám, že již skoro nikdo nevyužívá. (osobně jejich využití praktikuji pouze v nasazení "thin client", kde není potřeba pracovat s více pamětí RAM jak 4GB, u ostatních nasazení bychom po většinu degradovali použitý HW).

Co budeme potřebovat?

 • Instalační obrazy popřípadě média systémů, které chceme integrovat
 • Dostatek místa na pevném disku (dle počtu instalací, v uvedeném případě se jedná minimálně o 35GB)
 • USB disk o kapacitě min. 16 GB (pro uvedený příklad)
 • Windows 8 ADK (Assessment and Deployment Kit) ke stažení zde.
 • V případě použití instalačních image na platformě x86 budeme potřebovat funkční operační systém na stejné platformě

krok číslo 1. - instalace windows ADK

 1. Na uvedeném odkazu výše si stáhneme instalátor pro Windows ADK (jedná se pouze o instlační službu, která má velikost do dvou MB)
 2. Spustíme instalačního průvodce
 3. Zvolíme položky k instalaci, nám pro tyto účely postačí pouze nástroje pro deployment, "Deployment tools"

1 InstallADK

krok číslo 2. - Příprava adresářové struktury

 1. Vytvořit složku C:\Wim
 2. Vytvořit složky:
 • C:\Wim\All-Wim
 • C:\Wim\Mount
 • C:\Wim\Final
 1. Vytvořit ve složce C:\Wim adresářovou strukturu pro použité systémy v mém případě se jedná o:
 • Windows_7_Enterprise_x64_En
 • Windows_7_Profesional_x86_Cz
 • Windows_7_Profesional_x64_Cz
 • Windows_8.1_Enterprise_x64_Cz
 • Windows_10_x64_Cz
 • Windows_2008R2_x64_En
 • Windows_2012_R2_x64_En

2 adresarova struktura

krok číslo 3. - Získání souborů s image instalace operačního systému

Z instalačního obrazu nebo média vždy daného OS dle nami vybraných systémů nakopírujeme soubor install.wim do příslušného adresáře ve vytvořené adresářové struktuře. soubor install.wim nalezneme v "DVD:\Sources\Install.wim" (název souboru install.wim ponecháme, pouze ho nakopírujeme do příslušného adresáře)

krok číslo 4. - integrace instalací do společného souboru wim

 1. Pomocí klávesové zkratky WINDOWS + R vyvoláme dialog pro spuštění a spustíme konzoli powershell se zvýšeným oprávněním pomocí příkazu "powershell.exe Start-Process powershell -verb runas -argument powershell.exe"
 2. nyní za použití příkazu DISM.EXE provedeme integraci instalačních souborů do jednoho společného, syntaxe je následující:

DISM.exe /export-image /sourceImagefile:C:\Wim\Windows_7_Enterprise_x64_En\install.wim/sourceindex:1/destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim/DestinationName:"Windows 7 ENTERPRISE EN"/compress:maximum

Všimněte si parametru "SourceIndex". V souboru WIM se může nacházet více instalací (v podstatě to samé co nyní vytváříme již bylo provedeno ve společnosti Microsoft). Primárně toto bývá u serverových systémů, kdy jedno instalační médium obsahuje všechny verze operačního systému. Pomocí parametru SourceIndex uvádíme se kterou instalací chceme pracovat. Pokud nevíme jaké máme Indexy můžeme je zjistit pomocí příkazu "dism /get-wiminfo"


PS C:\WINDOWS\system32> dism /get-wiminfo /wimfile:C:\wim\Windows_10_x64_cz\install.wim

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10130.0

Details for image : C:\wim\Windows_10_x64_cz\install.wim

Index : 1
Name : Windows 10 Pro Technical Preview
Description : Windows 10 Pro Technical Preview
Size : 13 085 660 393 bytes

Index : 2
Name : Windows 10 Technical Preview
Description : Windows 10 Technical Preview
Size : 12 978 203 856 bytes

The operation completed successfully. PS C:\WINDOWS\system32>

Na příkladu vidíme, že instalační soubor systému Windows 10 má dva Indexy, jeden pro instalaci verze Profesional a druhý pro verzi standard. Níže v tabulce naleznete přehled indexů, které máme v použitém případu.

NÁZEV OS INDEX

NÁZEV INDEXU

Windows 10 1

Windows 10 Pro Technical Preview

Windows 10 2

Windows 10 Technical Preview

Windows 7 1

Windows 7 PROFESSIONAL

Windows 7 1

Windows 7 ENTERPRISE

Windows 8.1 1

Windows 8.1 Enterprise

Windows 2008 R2 1

Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARD

Windows 2008 R2 2

Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARDCORE

Windows 2008 R2 3

Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISE

Windows 2008 R2

Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISECORE

Windows 2008 R2 5

Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTER 

Windows 2008 R2 

Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTERCORE 

Windows 2008 R2 7

Windows Server 2008 R2 SERVERWEB

Windows 2008 R2 8

Windows Server 2008 R2 SERVERWEBCORE

Windows 2012 R2 1

Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARDCORE

Windows 2012 R2 2

Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD

Windows 2012 R2 3

Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTERCORE

Windows 2012 R2 4

Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTER

Abychom nemuseli stále dokola opakovat příkaz viz. bod číslo 2. můžeme použít dávkový soubor. Ukázka dávkového souboru je:

DISM.exe /export-image /sourceImagefile:C:\Wim\Windows_7_Enterprise_x64_En\install.wim/sourceindex:1/destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim/DestinationName:"Windows 7 ENTERPRISE EN"/compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_7_Enterprise_x64_en\install.wim /sourceindex:1 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows 7 ENTERPRISE EN" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_7_Profesional_x86_cz\install.wim /sourceindex:1 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows 7 PROFESSIONAL(x86) CZ" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_7_Profesional_x64_cz\install.wim /sourceindex:1 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows 7 PROFESSIONAL CZ" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_8.1_Enterprise_x64_cz\install.wim /sourceindex:1 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows 8.1 ENTERPRISE CZ" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_10_x64_cz\install.wim /sourceindex:1 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows 10 PRO TECHNICAL PREVIEW CZ" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_2008R2_x64_en\install.wim /sourceindex:1 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows Server 2008 R2 SERVERSTANDARD EN" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_2008R2_x64_en\install.wim /sourceindex:4 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISECORE EN" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_2008R2_x64_en\install.wim /sourceindex:3 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows Server 2008 R2 SERVERENTERPRISE EN" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_2008R2_x64_en\install.wim /sourceindex:5 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows Server 2008 R2 SERVERDATACENTER EN" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_2008R2_x64_en\install.wim /sourceindex:7 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows Server 2008 R2 SERVERWEB EN" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_2012_R2_x64_en\install.wim /sourceindex:2 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD EN" /compress:maximum
DISM.exe /export-image /sourceimagefile:C:\Wim\Windows_2012_R2_x64_en\install.wim /sourceindex:4 /destinationimagefile:C:\Wim\All-Wim\install.wim /DestinationName:"Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTER EN" /compress:maximum

 Obsah této ukázky uložíme jako soubor muj_soubor.bat a poté spustíme z píkazové řádky se zvýšeným oprávněním.

 1. Po dokončení bychom měli mýt v adresáři C:\Wim\All-Wim soubor install.wim cca o velikosti 12GB

Krok číslo 5. - Vytvoření katalogů

Každý instalační soubor wim má svůj vlastní katalog .clg ve kterém jsou uloženy informace se, kterými například pracuje soubor unnatend.xml. Katalog je potřebný pro správný průběh instalace. Ano instalace se Vám povede i bez vygenerování nového katalogu, ale později můžou nastat potíže. osobně jsme narazil na problémy při vytváření syprepu nebo aktivace pomocí KMS serveru. Proto důrazně doporučuji vytvoření katalogu.  

 1. Otevřte aplikaci Windows system image manage, instalaci jsme provedli v kroku číslo 1.
 2. Otevřte soubor C:\Wim\All-Wim\install.wim

3 Select Wim

 1. Zobrazí se nám přehled katalogů

4 prehled katalogu

 1. Vyberte jeden z katalogů, následně se Vám zobrazí informace o vygenerování nového katalogu

5 potvrzeni katalogu

 1. Potvrďte vygenerování katalogu
 2. Postup opakujte u každého katalogu dle bodu 4 a 5.

Vygenerování katalogů, je časově náročná operace. Vytvoření jednoho katalogu je v rámcově 5-10 minut. Katalogy pro operační systémy x86 je nutné vygenerovat na systému stejné architektury. ADK Vám nedovolí katalog pro architekturu x86 vygenerovat na systému x64.

Po dokončení bychom měli ve složce C:\Wim\All-Wim\ vidět soubory *.clg v počtu, který odpovídá počtu použitých instalací.

Krok číslo 6. - Příprava instalačního adresáře

Instalační soubor postavíme na Windows 2012 R2 (abychom mohli spouštět instalace x86 je potřeba, aby jsme nyní použily Windows 2012 R2 platformy x86)

 1. Obsah instalačního média Windows 2012 R2 x86 nakopírujte do C:\Wim\Final
 2. V C:\Wim\Final smažte tyto soubory:
 • C:\Wim\Final\Sources\intstall.wim
 • C:\Wim\Final\Sources\boot.wim
 • C:\Wim\Final\Sources\*.clg
 1. Do C:\Wim\Final\Sources\ nakopírujte celý obsah adresáře C:\Wim\All-Wim (install.wim a všechny soubory katalogů)
 2. Z instalačního média Windows 7 nakopírujte adresář DVD:\Source\License do C:\Wim\Final\Sources\
 3. Z instalačního média Windows 2008 R2 nakopírujte DVD:\Source\License do C:\Wim\Final\Sources\

Adresář License je potřeba nakopírovat ze všech verzí Windows 7 a Windows 2008 R2, jinak budete moci instalovat pouze ty instalace, pro které jsou licence a ujednání EULA přítomné v adresáři C:\Wim\Final\Sources\License

 1. Z instalačního média Windows 2012 R2 x86 nakopírujte soubor DVD:\Sources\boot.wim do C:\Wim\boot.wim
 2. Připojte soubor C:\Wim\boot.wim pomocí příkazu dism /mount-wim

dism /mount-wim /wimfile:C:\Wim\boot.wim /index:2 /mountdir:C:\Wim\mount

 1.  Zkopírujte adresář C:\Wim\Final\Sources\License do C:\Wim\Mount\Sources\License
 2. Odpojte soubor boot.wim příkazem dism /unmount

dism /unmount-wim /mountdir:C:\Wim\Mount /Commit

 1. Nakopírujte boot.wim z C:\Wim\Boot.wim do C:\Wim\Final\Sources\boot.wim

Krok číslo 7. - Vytvoření Bootovacího USB disku

 1. Vložte USB disk
 2. Spusťte přkaz "diskpart"
 3. Napiště příkaz list disk
 4. Vyberte Váš USB disk příkazem Select Disk
 5. Proveďte smazání disku příkazem Clean
 6. Vytvořte novou partition pomocí Create Partition Primary
 7. Partition naformátujte pomocí Format fs=ntfs quick Label=OsInstall
 8. Nastaví partition jako aktivní ACTIVE
 9. Nakonec disk přiřaďte pomocí Assign
 10. Ukončete diskpart příkazem Exit
DISKPART> List Disk
Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
--------  -------------  -------  -------     ---    ---  
Disk 0    Online          232 GB   504 MB  
Disk 1    Online           29 GB      0 B

DISKPART>
DISKPART> Select Disk 1
Disk 1 is now the selected disk.

DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk.

DISKPART> Create Partition Primary
DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> Format fs=ntfs quick Label=OSInstall
100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> assign
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> exit

Leaving DiskPart... PS C:\WINDOWS\system32>

 1. Nakopírujte obsah adresáře C:\Wim\Final na USB disk
 2. Hotovo

Nyní by jste po nabootování z disku USB měli vidět tento výsledek

prehled

Zajímavé zdroje:

http://www.optimalizovane-it.cz/windows-7/jak-si-vyrobit-windows-7-a-server-2008-r2-all-in-one-19v1.html#content
http://www.howtogeek.com/126093/how-to-get-all-the-windows-8-editions-on-one-install-disk/ 

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde