Vypnutí IPv6 ve Windows - INFORMAČNÍ STRASTI

Veřejné adresy protokolu IP (Internet Protocol) verze 4 nám už dlouho dochází, v podstatě jsou vyčerpané. Před pár lety byl kolem tohoto velký povyk a začalo se připravovat na přechod k IPv6. Jenže šlo o částečně nafouknutou bublinu a jejím hlavním důvodem bylo rozšíření protokolu IPv6, to se naštěstí nestalo. Ve firemních nebo domácích sítí není potřeba tento protokol využívat (pokud ho vyloženě nepotřebujete k atipické aplikaci jako například Direct Access pod Windows 2008) a díky tomu, že na současných systémech Windows je IPv6 defaultně zapnutý může nás to dokonce v některých případech obtěžovat (například Windows 2012 R2 a DHCP BSA). 

Postup funguje pro všechny systémy windows od verze Windows Vista

!!! pozor důležité upozornění !!!

V jiných článcích na internetu se můžete dočíst tuto informaci:

Protokol Ipv6 je povinnou součástí systémů od verze Windows Vista. Společnost Microsoft nedoporučuje zákázání protokolu IPv6 nebo jeho součástí z důvodu možnosti nefunkčnosti systému Windows a navíc u systému první rodiny (viz. výše) dojde k prodlevě při startu systému o pět vteřin. Je, ale velmi úsměvné, že ten kdo přišel s postupem jak IPv6 vypnout je společnost Microsoft (asi akce máme čisté ruce :-)).

Tak toho se dnes již nemusíme bát, protože MS již vydal pro případné potíže opravu KB3014406 (SP1 pro systémy Windows 2008 a Windows 7)

Nechci nahánět zbytečné obavy, ale nezapomeňte, že konáte na vlastní nebezpečí a proto by jste si před změnou měli provést důkladnou zálohu. Osobně protokol IPv6 zakazuji kompletně a nenarazil jsem na žádné potíže. Pozor na různých fórech jsem se dočetl, že u systémů SBS 2008 s rolí AD přestane systém fungovat, problém je s funkcí IPv6 LoopBack. (v systému SBS 2008 nezakazujte tedy celý protokol, ale pouze jeho součásti).

Součástí IPv6 je nejen získávání IPv6 adresy na síťovém rozhranní (pokud IPv6 na něm nevypneme), ale také různé tunelové adaptéry, jako je:

  • Tunnel adapter
  • Isatap
  • Tunnel adapter
  • Teredo Tunneling
  • Pseudo-Interface 

Vypnutím volby IPv6 na síťovém adaptéru, stále zůstanou spuštěné tunelové adaptéry. (Proto nestačí "odškrtnout" zatržítko v nastavení síťového adaptéru)

Vypnutí IPv6

Postup je relativně jednoduchý, jedná se o změnu v systémovém registru Windows.

 1. Spustíme si příkaz "regedit" se zvýšeným opravněním a přejdeme do klíče
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 2. Pro zakázání všech součástí IPv6 přidáme hodnotu registru REG_DWORDDisabledComponents a hodnotu nastavíme FF(hexa) nebo 255(decimálně)
  • Pro povolení všech součástí IPv6 je hodnota 0 
 1. V případě, že nechceme zakázat celý protokol IPv6 poslouží nám niže uvedené hodnoty, které můžeme kombinovat a nakonec zapsat jako bitové OR (nastavení je pro všechny síťové adaptéry):
  • Disable all tunnel interfaces (ISATAP, 6to4, Teredo) = 1
  • Disable all 6to4-based interfaces = 2
  • Disable all ISATAP-based interfaces = 4 
  • Disable all Teredo-based interfaces = 8 
  • Disable IPv6 over all LAN and PPP interfaces = 16 
  • Set preference of IPv4 over IPv6 = 32 
  • Disable IPv6 completely = 255

 Hodnoty jsou uváděny decimálně 

 1. Po změně nastavení je nutný restart

Práci si můžeme ušetřit pomocí powershellu 

$regPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters"
New-ItemProperty -Path $regPath -Name "DisabledComponents" -Value "255" -PropertyType "DWORD" -force | Out-Null
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Restart-Computer

  • $regPath nastaví cestu ke klíči registru
  • New-ItemProperty zapíše hodnotu zadanou v parametru -Value
  • třetí příkaz nám vypíše aktuálně nastavenou hodnotu registru
  • Nakonec je potřeba restartovat

1 2

 

zdroje informací:

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde