SPRÁVA MICROSOFT DHCP SERVERU - II. DÍL - INFORMAČNÍ STRASTI

Ikona Powershell
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 100% (7 Hlasů)

V minulém díle seriálu správy Microsoft DHCP serveru za pomoci POWERSHELLU jsme si ukázali cmdlet s názvem GET. S jeho pomocí pak získáváme potřebná data z dhcp serveru. Dnes se podíváme jak získat informace ze zásobníků (scope) a proto se seznámíme s novými cmdlety. Jedná se o:

  • Get-DhcpServerv4Scope
  • Get-DhcpServerv4SuperScope
  • Get-DhcpServerv6Scope
  • Get-DhcpServerv6SuperScope

Příkazy jsou uvedené pro správu protokolu IPv4 a IPv6 a chovají se totožně (,až na malé detaily, které vycházejí z vlastností IP protokolů).

ZÁKLADNÍ SPRÁVA DHCP SCOPE, SUPERSCOPE A POLICY

PŘEHLED VŠECH DHCP ZÁSOBNÍKŮ

Výpis všech DHCP zásobníků (scope) na daném DHCP serveru.


 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4Scope  -ComputerName Název serveru

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4Scope  -ComputerName locahost

 ScopeId         SubnetMask     Name           State    StartRange     EndRange         LeaseDuration
  -------         ----------     ----           -----    ----------     --------         ------------- 
 172.168.1.0    255.255.255.0   Servers        Active   172.168.1.1    172.168.1.254    8.00:00:00
 172.168.5.0    255.255.255.192 Servis         Active   172.168.5.1    172.168.5.62     1.00:00:00
 172.168.5.128  255.255.255.224 Kamery         Active   172.168.5.129  172.168.5.158    08:00:00
 172.168.7.128  255.255.255.128 Printers       Active   172.168.7.129  172.168.7.254    8.00:00:00 
 172.168.35.0   255.255.255.0   Mgmt           Active   172.168.35.1   172.168.35.254   08:00:00
 172.168.71.0   255.255.255.0   VoIP           Active   172.168.71.1   172.168.71.254   8.00:00:00
 172.168.73.0   255.255.255.0   VLAN           Active   172.168.73.1   172.168.73.254   08:00:00
 172.168.74.0   255.255.255.0   Internet       Active   172.168.74.1   172.168.74.254   08:00:00
 172.168.77.0   255.255.255.0   LAN            Active   172.168.77.1   172.168.77.254   8.00:00:00

Pokud potřebujeme zjistit jaké máme SuperZásobníky postupujeme takto:


 PŘÍKAZ:
 Get-DhcpServerv4SuperScope -Computername Název serveru

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4Superscope -computername dhcp.informacni-strasti.eu 
 SuperscopeName :
 ScopeId        : {172.168.1.0, 172.168.5.0, 172.168.5.128...}
 SuperscopeName : LAN-1
 ScopeId        : {172.168.154.128, 172.168.192.0}

Pokud bychom chtěli získat informace o jednotlivém zásobníku použijeme přepínač "ScopeID", který nám určuje daný zásobník. Pro učení daného zásobníku použijeme identifikátor sítě (ScopeID = identifikátor sítě)


 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4SuperScope -Computername Název serveru

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4Scope -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.5.0 

 ScopeId         SubnetMask     Name           State    StartRange     EndRange         LeaseDuration
 -------         ----------     ----           -----    ----------     --------         -------------
 172.168.5.0    255.255.255.192 Servis         Active   172.168.5.1    172.168.5.62     1.00:00:00

Pro všechny dostupné informace o daném zásobníku použijeme kombinaci cmdletů s rourou (pipe).

 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4SuperScope -Computername Název serveru -ScopeID adresa síťě | Select-Object -Property *

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4Scope -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.5.0 | Select-Object -Property * 
 ScopeId               : 172.168.5.0
 SubnetMask            : 255.255.255.0
 StartRange            : 172.168.5.1
 EndRange              : 172.168.5.254
 ActivatePolicies      : True
 Delay                 : 3
 Description           : DHCP TESTOVACI
 LeaseDuration         : 1.00:00:00
 MaxBootpClients       : 4294967295
 Name                  : STRASTI
 NapEnable             : False
 NapProfile            :
 State                 : Active
 SuperscopeName        :
 Type                  : Both
 PSComputerName        :
 CimClass              : root/Microsoft/Windows/DHCP:DhcpServerv4Scope
 CimInstanceProperties : {ActivatePolicies, Delay, Description, EndRange...}
 CimSystemProperties   : Microsoft.Management.Infrastructure.CimSystemProperties 

NASTAVENÍ OPTION VALUE NA ZÁSOBNÍKU

Na přehledu vidíme vlastnosti IP protokolu, které bude přidělovat DHCP server. Toto nastavení je nastavení zásobníku.

 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4OptionValue -Computername Název serveru -ScopeID Adresa zásobníku

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4OptionValue -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.5.0 
 OptionId   Name            Type       Value                VendorClass     UserClass       PolicyName
 --------   ----            ----       -----                -----------     ---------       ----------
 3          Router          IPv4Add... {172.168.5.1}
 66         Boot Server ... String     {172.168.1.43}
 81                         DWord      {7}
 51         Lease           DWord      {86400}
 15         DNS Domain Name String     {INFORMACNI-STRASTI.EU}

EXCLUDE RANGE

Informace o adresách, které jsou vyřazeny z DHCP serveru. V těchto částech rozsahů nebou dynamicky rozdávány adresy IP.

 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4ExclusionRange -ComputerName Název serveru -ScopeID Adresa zásobníku

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4ExclusionRange -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.5.0 
 ScopeId              StartRange           EndRange
 -------              ----------           --------
 172.168.5.0          172.168.5.1          172.168.5.10

DNS SETTING

Přehled nastaní chování DNS na daném zásobníku DHCP.


 PŘÍKAZ:
 Get-DhcpServerv4DnsSetting -ComputerName Název serveru -ScopeID Adresa zásobníku 

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4DnsSetting -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.5.0 
 DynamicUpdates             : OnClientRequest
 DeleteDnsRROnLeaseExpiry   : True
 UpdateDnsRRForOlderClients : True
 DnsSuffix                  : Disabl
 DnsPtrRRUpdate      : False
 NameProtection             : False

FREE ADDRESS

Zajímavým a mým oblíbeným je cmdlet GetDhcpServerv4FreeIpAddress, který nám ve výpisu ukáže volné IP adresy v daném zásobníku DHCP. Můžeme si zobrazit jednu volnou IP adresu v řadě obsazených adres, volné adresy v rozsahu IP nebo x volných IP adres od záčatku zásobníku. Cmdlet pracuje s Exclude Range a nezpracovává tuto informaci do výpisu.

 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4FreeIpAddress -ComputerName Název serveru -ScopeID Adresa zásobníku

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4FreeIpAddress -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.1.0 172.168.1.12

 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4FreeIpAddress -ComputerName Název serveru -ScopeID Adresa zásobníku -NumAddress Počet adres, které chceme vypsat 

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4FreeIpAddress -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.1.0 -NumAddress 10
 172.168.1.12
 172.168.1.13
 172.168.1.14
 172.168.1.16
 172.168.1.18
 172.168.1.19
 172.168.1.20
 172.168.1.21
 172.168.1.22
 172.168.1.23

 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4FreeIpAddress -ComputerName Název serveru -ScopeID Adresa zásobníku-StartAddress IP adresa
 začátku výpisu -EndAddress IP adresa konce výpisu -NumAddress Počet vypisovaných adres 

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4FreeIpAddress -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.1.0 -StartAddress 172.168.1.130   
 -EndAddress 172.168.1.140 -NumAddress 10
 172.168.1.130
 172.168.1.131
 172.168.1.135
 172.168.1.136
 172.168.1.137
 172.168.1.138
 172.168.1.140

PŘIDĚLENÉ ADRESY (LEASE ADDRESS)

V předcházející ukázce jsme si vyzkoušeli jak získat informace o volných IP adresách v daném zásobníku. Nyní se podívame na obsazené adresy, k tomu nám slouží cmdlet Get-DhcpServerv4Lease díky kterému můžeme zjistit všechny přiřzené adresy v zásobníku, všechny chybné adresy "BAD LEASES", informace o jednotlivé přiřazené IP adrese.


 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4Lease -ComputerName Název serveru -ScopeID Adresa zásobníku -AllLease 

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4Lease -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.1.0 -AllLeases

 IPAddress       ScopeId         ClientId             HostName             AddressState         LeaseExpiryTime
 ---------       -------         --------             --------             ------------         ---------------
 172.168.1.1     172.168.1.0     00-0e-00-09-ee-01    COMPUT1.INFORMACNI-S InactiveReservation
 172.168.1.5     172.168.1.0     00-e8-74-1f-a8-cc    COMPUT-2.INFORMAC... InactiveReservation
 172.168.1.10    172.168.1.0     00-00-32-14-0f-ff    DNS-SRV.INFORMACNI-S ActiveReservation
 172.168.1.11    172.168.1.0     00-50-a6-ae-12-bb    KMS.INFORMACNI-S     Active               13. 5. 2015 6:10:27
 172.168.1.15    172.168.1.0     00-ff-ea-ae-00-00    SERVER-01.INFORMACNI Active               13. 5. 2015 5:35:45
 172.168.1.17    172.168.1.0     00-50-56-00-00-c6    SRV02.INFORMACNI-STR ActiveReservation

 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4Lease -ComputerName Název serveru -IpAddress adresy které chceme do výpisu 

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4Lease -computername dhcp.informacni-strasti.eu -IpAddress 172.168.1.1,172.168.1.11

 IPAddress       ScopeId         ClientId             HostName             AddressState         LeaseExpiryTime
 ---------       -------         --------             --------             ------------         ---------------
 172.168.1.1     172.168.1.0     00-0e-00-09-ee-01    COMPUT1.INFORMACNI-S InactiveReservation
 172.168.1.11    172.168.1.0     00-50-a6-ae-12-bb    KMS.INFORMACNI-S     Active               13. 5. 2015 6:10:27

 PŘÍKAZ:

 Get-DhcpServerv4Lease -ComputerName Název serveru -ScopeID adresa sítě -ClientId Hardware adresa (MAC) 

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4Lease -computername dhcp.informacni-strasti.eu -ScopeId 172.168.1.0 -ClientID 00-ff-ea-ae-00-00 

 IPAddress       ScopeId         ClientId             HostName             AddressState         LeaseExpiryTime
 ---------       -------         --------             --------             ------------         ---------------
 172.168.1.15    172.168.1.0     00-ff-ea-ae-00-00    SERVER-01.INFORMACNI Active               13. 5. 2015 5:35:45

rezervace v dhcp

Získání informací o aktuálních DHCP rezervacích.

 
 PŘÍKAZ: 

 Get-DhcpServerv4Reservation -Computername Název serveru -IdScope Adresa zásobníku

 PŘÍKLAD.

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4Reservation -Computername dhcp.informacni-strasti.eu -IdScope 172.168.1.0 

 IPAddress            ScopeId              ClientId             Name                 Type                 Description
 ---------            -------              --------             ----                 ----                 -----------
 172.168.1.52         172.168.1.0          00-51-e6-ae-35-98    COMPUT1.INFORMAC.... Dhcp
 172.168.1.44         172.168.1.0          00-00-56-bb-10-e4    COMPUT2.INFORMAC.... Both
 172.168.1.90         172.168.1.0          00-51-5f-00-7e-37    COMPUT3.INFORMAC.... Dhcp
 172.168.1.61         172.168.1.0          00-51-56-af-4e-aa    COMPUT4.INFORMAC.... Dhcp
 172.168.1.121        172.168.1.0          00-51-56-ff-6a-75    COMPUT5.INFORMAC.... Dhcp                 TEST
 172.168.1.83         172.168.1.0          00-00-56-ae-04-cc    COMPUT6.INFORMAC.... Dhcp

STATISTIKY ZÁSOBNÍKU

Informace o využití zásobníku DHCP Serveru. V přikladu je uveden základní a pokročilý výpis.

 
 PŘÍKAZ: 
 Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -Servername Název serveru -IdScope Adresa zásobníku

 PŘÍKLAD:

 PS C:\Users\toth> Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -Computername dhcp.informacni-strasti.eu -IdScope 172.168.1.0 

 ScopeId          Free            InUse           PercentageInUse  Reserved        Pending         SuperscopeName
 -------          ----            -----           ---------------  --------        -------         --------------
 192.168.1.0      152             35              18,71658         30              0

V tomto a minulém díle seriálu jsme si ukázali jak získat informace z DHCP serveru a DHCP zásobníků. Dále máme ještě můžeme použít příkazy GET uvedené v následující tabulce.

Get-DhcpServerv4MulticastExclusionRange Správa zásobníků vícesměrového vysílání
Get-DhcpServerv4MulticastLease
Get-DhcpServerv4MulticastScope 
Get-DhcpServerv4MulticastScopeStatistics 
Get-DhcpServerv4Policy Správa DHCP Policy
Get-DhcpServerv4PolicyIPRange
Get-DhcpServerv4Superscope Spráca Super Zásobníků
Get-DhcpServerv4SuperscopeStatistics

 

Výše uvedené cmdlety nejsou tak často využívány (záleží na prostředí). Syntaxe těchto cmdletů je stejné ja u uváděných příkladů výše nebo můžeme použít nápovědu pomocí Get-Help název cmdletu.

V dalším díle seriálu se podíváme na možniosti editace DHCP serveru.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain