AN ERROR WAS RECEIVED FROM THE ESX HOST WHILE POWERING OFF VM - INFORMAČNÍ STRASTI

ESXi ERROR1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 100% (5 Hlasů)

Při správě virtualizační platformy VmWare můžete narazit na problém s virtual machine, kdy se dostane do stavu, že Vaše virtuálka není žádným způsobem dostupná a dokonce ani managementovatelná. vm se Vám dokonce nepovede ani pomocí tlačíka "power off" vypnout. Tento pokus skončí chybou: 

"AN ERROR WAS RECEIVED FROM THE ESX HOST WHILE POWERING OFF VM název VM" 

Dle společnosti VmWare není specifikována příčina.

 V mém případě se tento problém začal projevovat po přechodu na verzi VmWare 5.1, kde byly provozovány virtuálky s operačním systémem MS Windows Server 2000Windows Server 2008 (na novějších platformách jsem tento problém nepozoroval). Po delším laborování jsem zjistil, že se jedná o problém s VmWare Toolsy (jako řešení se ukázalo na těchto serverech provozovat alternativní VM Tools).

Postup zde uveden je platný pro všechny verze VmWare ESXi od verze 3.5 až do současnosti, kdy již máme verzi 6.0. Pozor tento postup nebude fungovat na serveru "ESX", ale pouze na již zmiňovaném ESXi. Postup je následující. Jedná-li se o  VM, který běží v clusteru je potřeba ve Virtual Centru tento stroj najít a identifikovat na, kterém fyzickém ESXi serveru se nachází.

3

Když víme na kterém fyzickém stroji nám VM leží tak se přihlásíme do konzole ESXi stroje. například pomocí Putty, ILO, vMA a podobně. Z důvodu bezpečnosti doporučuji používat vMA (VmWare Management Assistant). Pokud jsme již přihlášeni postupujeme následovně.

  • Příkazem esxcli vm process provedeme výpis všech VM na daném hostiteli. Až s enám výpis provede je potřeba dohledat dle názvu náš virtuální stroj a u jeho výpisu si pečlivě zkopírovat položku World ID. (v našem případě pracuji se serverem1)
 
 # esxcli vm process 
 Server1
 World ID: 118786456
 Process ID: O  
 VMX Cartel ID: 11272152  
 UUID: SO 37 ta 66 cs bc-07 70  
 Display Name: Server1
 Config File: /vmfs/volumes/ 53371ea6—dbaa9cd8-/Server1/Server1.vmx

Server2
World ID: 1187543856
Process ID: O 
VMX Cartel ID: 11272152 
UUID: SO 37 ta 66 cs bc-07 70 
Display Name: Server2
Config File: /vmfs/volumes/ 53371ea6—dbaa9cd8-/Server2/Server2.vmx

Server3
World ID: 119786987
Process ID: O 
VMX Cartel ID: 11272152 
UUID: SO 37 ta 66 cs bc-07 70 
Display Name: Server3
Config File: /vmfs/volumes/ 53371ea6—dbaa9cd8-/Server3/Server3.vmx
 #
#
  • Nyní opatrně, další příkaz zajistí tvrdé vypnutí VM. Pokud by jste se spletli ve World ID tak se můžete vypnout jiný server a to určitě není žádoucí. Příkaz je


 esxcli vm process kill --type= [soft,hard,force] --world-id= WorldNumber
 

  • zde máme možnost vybrat jak tvrdě bude VM vypnut. Správný postup je použít případně všechny příkazy, začít od parametru soft a pokračovat dokud se nám Vm nevypne. Není zcela rozumné hned psát příkaz s parametrom Force. (někdy to ale jinak nejde)
 

 # esxcli vm process
 
 Server1
 World ID: 118786456
 Process ID: O 
 VMX Cartel ID: 11272152 
 UUID: SO 37 ta 66 cs bc-07 70 
 Display Name: Server1
 Config File: /vmfs/volumes/ 53371ea6—dbaa9cd8-/Server1/Server1.vmx

 Server2
 World ID: 1187543856
 Process ID: O 
 VMX Cartel ID: 11272152 
 UUID: SO 37 ta 66 cs bc-07 70 
 Display Name: Server2
 Config File: /vmfs/volumes/ 53371ea6—dbaa9cd8-/Server2/Server2.vmx

 Server3
 World ID: 119786987
 Process ID: O 
 VMX Cartel ID: 11272152 
 UUID: SO 37 ta 66 cs bc-07 70 
 Display Name: Server3
 Config File: /vmfs/volumes/ 53371ea6—dbaa9cd8-/Server3/Server3.vmx

 # esxcli vm process kill -t=soft w=118786456
 
#

Během chvilinky (max. do 30 sekund) se nám VM vypne. Pak již stačí pouze spustit. Další možné techniky a podrobnější info naleznete ve VmWare Knowledge Base. Přikládám níže dva články věnující se podrobněji uváděné problematice. KB 1014165 se věnuje ESXi a KB 1004340 ESX serveru.

 

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain